Als sponsor in 2019 van onze QCPR poppen en EHBO materiaal schuiven wij MONA naar voor tijdens enkele van onze activiteiten.

MONA vzw is in 2000 opgericht om antwoord te zoeken op de vraag: is een berging van laagactief en kortlevend afval technisch mogelijk en maatschappelijk wenselijk in Mol? Ook na de regeringsbeslissing in dit dossier in 2006, blijft dit onderwerp de hoofdopdracht van de vzw.

MONA volgt in de eerste plaats de geplande berging op van laag- en middelactief kortlevend afval (cAt-project). MONA verzekert de blijvende betrokkenheid van de Molse bevolking bij de technische uitwerking van dit bergingsproject en waakt er over dat de Molse voorwaarden uit het eindrapport langzaam maar zeker ingevuld worden.

Anderzijds volgt MONA andere nucleaire zaken in Mol, de regio en de wereld van nabij op. Ook het beheer van het afval van categorie B en C is een blijvend aandachtspunt. MONA fungeert als een lokaal overlegplatform en geeft de Molse bevolking een stem in deze problematiek.

Om haar doelstelling na te streven, legt MONA vzw zich toe op het verzamelen, verwerken en bespreken van alle relevante informatie binnen de vzw. Op basis van deze activiteit kan de MONA vzw adviezen verstrekken aan betrokken instanties, op vraag of op eigen initiatief.

Over het geheel van haar activiteiten voert MONA vzw een open communicatie met de (Molse) bevolking. Bovendien streeft MONA vzw naar een optimale afstemming en samenwerking met andere betrokken instanties in de regio.

Voor meer informatie over alle activiteiten van MONA: klik hier

diving.nuclea.be - Secretariaat Nuclea Diving Club - Boerestraat 40, 2400 Mol - Tel: 0475/92.88.94 - koen.vos@telenet.be


E-mail:
Paswoord: