Trainingen

Ons lidgeld loopt mee met het kalenderjaar maar ons sportjaar loopt in de praktijk gelijk met het schooljaar waarin elke maandagavond de trainingen plaatsvinden vanaf 20.30u tot 22.00u. De duikers en kandidaat-duikers worden opgesplitst in een 4-tal groepen al naargelang hun brevet en belangstelling.

  • voorbereiding 1-ster duiker
  • voorbereiding 2-ster duiker
  • voorbereiding 3-ster duiker
  • voorbereiding 4-ster duiker, assistent instructeur of hoger
Vanaf september kan er gestart worden met de trainingen. Via de website kan men zich steeds inschrijven voor 3 gratis zwembad initiaties. Voor onze beginners kan het eerste brevet tamelijk vlug behaald worden gezien dit geen echt examen vereist, de vorderingen worden beoordeeld en de theorie is zeer beknopt. Voor de 2-sters brevetten starten de theoretische lessen in het najaar en/of het voorjaar, naargelang het aantal kandidaten. Na deze opleiding doet men zowel een theoretisch als praktisch examen, die plaatsvindt op eenzelfde maandagavond.

In juli en augustus wordt er niet getraind in het zwembad maar wordt er op maandagavond in open water gedoken. Dit gebeurt trouwens ook vanaf mei tot september op woensdagavond. We duiken hoofdzakelijk in het Zilvermeer te Mol en plannen hierbij soms een culinaire of aanverwante activiteit.

[Pagina 1] [Pagina 3]

diving.nuclea.be - Secretariaat Nuclea Diving Club - Boerestraat 40, 2400 Mol - Tel: 0475/92.88.94 - koen.vos@telenet.be


E-mail:
Paswoord: