Lidgelden

Zie hiervoor de uitnodiging voor het betalen van het lidgeld

Hierin is alles begrepen:

 • lidgeld club en Nuclea vzw (zie Nuclea vzw lidgelden)
 • trainingen gegeven door onze instructeurs
 • gebruik van het zwembad
 • gebruik van het clubmaterieel
 • verzekering
 • vullen en gebruik van duikflessen en/of ontspanner
Voor het homologeren van uw brevet worden door Nelos de volgende prijzen gehanteerd:
 • 1*Duiker + Basis Nitrox: 125,00 euro
 • 2*Duiker: 65,00 euro
 • 3*Duiker: 50,00 euro
 • 4*Duiker: 45,00 euro
 • Assistent-Instructeur: 45,00 euro
 • 1*/2*/3*Instructeur: gratis (wel stage van 600,00 euro)
 • Duiker-Hulpverlener: 45,00 euro

 • Basis Nitrox: 50,00 euro
 • Gevorderd Nitrox: 70,00 euro
 • Nitrox Instructeur: gratis
Meest recente info: Opleidings- en homologatiegelden

Aan iedereen wordt de kans gegeven om aan een 3-tal trainingen deel te nemen vooraleer wij verwachten dat je lidgeld betaalt om de trainingen verder te zetten. Het zwembadmaterieel is uitsluitend gereserveerd voor de eerste 3 lessen van de beginners.

[Pagina 2] [Pagina 4]

diving.nuclea.be - Secretariaat Nuclea Diving Club - Boerestraat 40, 2400 Mol - Tel: 0475/92.88.94 - koen.vos@telenet.be


E-mail:
Paswoord: